Medlemskontingentsatser:

Aktive klasseførte skyttere: kr. 500,-

Aktive rekrutter og juniorer: kr. 300,-

Jegermedlemsskap: kr. 200,-

Dersom du ønsker nærmere informasjon om medlemskap, kan du sende E-post til: frogn-drobak@skytterlag.no