Frogn og Drøbak Skytterlag

  tilsluttet

Det frivillige Skyttervesen

 

 

                                                                                                                      Frogn 10.des 2014

Til alle medlemmer  

 

Skytetrening for storviltjegere  2015

 

Frogn og Drøbak skytterlag vil som før legge til rette for ovennevnte aktivitet. Vi setter av onsdager på Størrmyrbråtan til jegertrening slik: Start onsdag 20.mai og ut juni. Deretter første onsdag etter landsskytterstevnet ( 12.august ) og ut september.

 

Den enkelte onsdag starter treningen kl 1730 – påmeldinga stenger  1930 ( NB: i september 1900 NB) . I slutten av juni vil det bli muligheter for å ta skyteprøven for de som har behov for det så tidlig.

 

Skytterlaget understreker som før at trening for jegere med jaktvåpen kun skal foregå på onsdager. Treningsaktivitet de øvrige dager er forbeholdt aktive skyttere med godkjente konkurransevåpen.. På 100m drives det bl.a. instruksjon for ungdomsskytterne disse dager. På 200m har de aktive regulert trening samt diverse andre konkurranser internt og med skyttere fra distriktet til stede. Medlemmer som har godkjente konkurransevåpen er selvsagt velkommen til å trene og konkurrere med disse våpen sammen med de aktive skytterne.

I 2015 vil vi fortsatt tilby trening på 200 m noen onsdager i august/september. Det vil bli slått opp egen informasjon om dette på banen i god tid. Trening på 200 m forutsetter at skyteprøven allerede er bestått med det våpen man ønsker mer trening med på 200 m.     

 

Start treningen i tide, ikke vent til september!! Siste trening er 30.sept 

 

Salg av de fleste amm.typer på banen. Husk legitimasjon både ved trening og skyteprøven.

 

Div

Treningssavgift pr.serie (15 skudd): for medl kr 30 - ikke medl kr 60. Skyteprøveavgift: for medl kr 50 - ikke medl kr 250, pr våpen. Forbehold om endring. Som informasjon kan nevnes at det fom 2003 ble adgang til å delta i åpent DFS-feltstevne med jaktvåpen. Jegerne deltar i egen klasse. Dersom du er interessert kan du søke mer info hos lagets styre.

 

Vi vil fortsatt legge til rette for å slå av en prat med kaffe og vafler på skytterhuset.

Evt. spørsmål rettes til Terje Wennersgård 91327449 

 

Velkommen til Frogn og Drøbak skytterlag og Størrmyrbråtan!

 

 

Finn Bjørnstad    Kurt Arne Berglund     Bjørnar Galby       Terje Wennersgård 

(sign)                          (sign)                          (sign)                          (sign)